POLITYCZNE SUICYDALIA GOSPODARKI

W dyskusji o tym, czy możliwa jest, czy istnieje „czysta” ekonomia, zwana nie-polityczną, mój głos brzmi NIE. Pomijając rozbudowaną argumentację merytoryczną – nie o tym jest niniejszy artykuł – twierdzę, że tam, gdzie istnieją takie elementy konstytuujące Gospodarkę jak Transakcja, Podatek, Reguła czy Monopol (bez nich nie istnieje żadna gospodarka, a one same są wszelkiej gospodarki esencją) – kluczowym sprawcą tego co ekonomiczne jest Decydent. Ten zaś może co najwyżej dociekać, jak zachowałby się Rynek w określonych warunkach, sam jednak jest zaprzeczeniem Rynku i wszelkiej „czystej” ekonomii. Jest Decydentem, czyli wyrazicielem politycznej Woli.

 

Czyjej?

 

W artykule rozważam, skąd się tzw. Władzy bierze, iż zamiast robić wszystko, by Kraj rozkwitał wraz z jego szarakami i przedsiębiorcami (W końcu to wydaje się również ICH interes) - prowadzą nas w zupełnie inną stronę, nie bacząc ani na swoje deklaracje, składane np. przy wyborach, ani na rzeczywiste, niemalowane procesy gospodarcze i społeczne.

 

 

PONIŻEJ:

Artykuł podzielony na fragmenty ze względów technicznych

 

                                                                                                        Jan Herman

ciąg dalszy...

Pierwszy fragment artykułu

2012-02-18 14:56
Poprzecznia gospodarcza   Ekonomia jest nauką społeczną, zaś gospodarowanie jest aspektem, przejawem świadomości społecznej. Wg słowników świadomość społeczna, np. w koncepcji Emila Durkheima – to pojęcie socjologiczne oznaczające zbiór (zinternalizowany system?) wyobrażeń, symboli,...

Drugi fragment artykułu

2012-02-18 15:02
Esencja konceptu cywilizacyjnego pod nazwą BUDŻET   Postęp cywilizacyjny – niezależnie od tego, czy dokonany na technicznej ścieżce rozwoju, czy na ścieżce pionierskiej, duchowej albo wegetarnej – rodzi wyższe, uspołecznione formuły meta-gospodarcze, których racją istnienia jest...

Trzeci fragment artykułu

2012-02-18 15:05
Dochodzimy zatem do „ekonometrycznej” postaci modelu, zarysowanego powyżej. Rozpatrzmy abstrakcyjnie warstwy ukazane w pierwszym schemacie (powtórzyłem go poniżej). Można – upraszczając opis – założyć, że relacje pomiędzy warstwami wyglądają następująco: Przedsiębiorcy zatrudniają NŻE, w...

Końcowy fragment artykułu

2012-02-18 15:07
Przeciętny zjadacz chleba ma awersję do wzorów matematyczno-ekonomicznych, zatem podaję krańcowo uproszczony model złożony z trzech równań: BN = (drenaż + dotacja) x P Drenaż i Dotacja = f(PKB) PKB = f(zatrudnienia i wydajności) Krótkie wyjaśnienie. Pozycja BN – to ta część Budżetu, która...

Ordynacja Sołtysowska – panaceum dla Gospodarki

2012-02-19 07:54
  We wstępie do artykułu „Suicydalia gospodarki polskiej” (TUTAJ) sformułowałem pytanie, które tu powtórzę: Decydent (gospodarczy) może co najwyżej dociekać, jak zachowałby się Rynek w określonych warunkach, sam jednak jest zaprzeczeniem Rynku i wszelkiej „czystej” ekonomii. Jest...

Dlaczego chcę obalać ustrój?

2012-02-20 03:08
  Od kilku lat jestem otwarcie przeciwnikiem Państwa, które nosi nazwę Rzeczpospolita Polska. Równie otwarcie głoszę – czemu daję wyraz w internecie – że dążę do obalenia porządku konstytucyjnego (ustroju) obowiązującego w Polsce. Wiem jak to zrobić „legalnie”, bez rzucania...

Rympał (cytat z ESKI)

2012-02-20 05:54
źródło: to-sie-w-glowie-nie-miesci   Wysłuchałam pilnie kolejnej dyskusji fachowców, tym razem w Klubie Ronina (wspomniałam o tym wczoraj[1]), dotyczącej prób wyjaśnienia mechanizmów zachowań społecznych i zachowań władzy w Polsce w ciągu ostatnich lat. Z racji uprawianego zawodu moja...

Gardzę czy rządzę?

2012-02-23 05:11
  Na marginesie różnych połajanek i zdziwień, jakie mamy w ciągu ostatnich ponad 20 lat, umknęło nam coś ważnego: każda tzw. „władza”, która pośród Pi-aR-ów, sondaży i wyborów osiąga pozycję monopolisty – w następnym rozdaniu niknie w oczach. Zacznijmy od ruchu solidarnościowego, który...

Się dlaczego bankrutuje. Suicydalia

2012-02-23 06:04
/po raz pierwszy opublikowano: 23 października 2011, patrz np.: https://matuzalem.salon24.pl/356964,sie-dlaczego-bankrutuje-suicydalia/   W najbliższym czasie przez Polskę przetoczy się fala bankructw. Bankrutować będą biznesy (nic nowego), gospodarstwa domowe (to nowe, ale znane...

Plugawizna okupacyjna

2012-02-25 06:36
  Najprawdopodobniej monolog, opisany symbolicznie poniżej, miał miejsce wielokrotnie w latach 1989-1995, w różnych siedliskach Władzy w Polsce. Piszę to ze smutkiem, mądrzejszy – po latach – o fakty już teraz powszechnie znane, oczywiste. - dajemy wam miliard, pamiętajcie, że...

Wzorzec

2012-02-26 07:29
  W dobie upadku wzorców osobowych i autorytetów społecznych (w to miejsce mamy niezliczone normy i standardy oraz procedury – a na dodatek  celebryckie idolowanie) – zastanawia mnie, czy ja sam stosuję jakieś wzorce i podpowiadam je komu trzeba. Pewnie tak. Ale nie o tym tutaj. W...

Żarłacze

2012-03-01 07:26
  Kiedy się podczas jakichś business-party przysłuchać rozmowom naszych salonowców w pierwszym pokoleniu, którzy pierwszych grubszych portfeli dorobili się na geszeftach z władzą albo „jakimś swędem” (tak, należę do tych nieszczęśników, którzy nie wierzą, że grubych milionów można dorobić...

Linia demarkacyjna. Za szybą

2012-04-13 06:59
  Jednym z ważnych elementów umowy społecznej jest „bufor poprawności”: wiadomo, jakie są normy, ale w kontaktach „poziomych” (np. towarzyskich) oraz „pionowych” (np. służbowych) przyjmuje się miękką poduszkę tolerancji. Ja wiem, że w tych i tych sprawach ty nie jesteś całkiem w porządku,...