DISCORSI

 

"Discorsi delle Storia" - to książka, którą traktuję jako wprowadzenie do dyskusji. Wychodząc od najbardziej wyrafinowanych rozważań natury filozoficznej, prowadzi do wniosków, rozwiązań, koncepcji w dziedzinach społecznych (historia, politologia, socjologia, ekonomia, psychologia, itd., itp.). 

Nie ma szczególnego powodu, żeby "Discorsi..." czytać "od deski do deski", ale jeśli zdarzy się, że jakichś konkretnych rozważań nie pojmujemy (lub głęboko się z nimi nie zgadzamy) - warto "oddelegować się" do rozważań filozoficznych dla wyjaśnienia, skąd autorowi wzięły się owe szokujące pomysły.

DISCORSI

Wyzwania teoretyczne, intelektualne, koncepcyjne.

2013-08-28 19:41
  „Discorsi della Storia” (Rozważania Historyczne) mojego autorstwa nie są podręcznikiem i zapewne nim nie będą. Albo inaczej: chciałbym żeby były podręcznikiem, ale mają w sobie zbyt wiele treści, które są dyskusyjne, kontrowersyjne, itd., itp. Muszą przejść dysputę, aby NIC a...

Ilustracje do WYZWAŃ

2013-08-28 19:47
 

Wyzwania Rysunek 01

2013-08-30 05:23
  DUCH HISTORII     W słowie „historia” zakodowany jest CZAS. Apeluję jednak do Czytelnika, aby wyłączył ze swojego zbiory pojęć zarówno CZAS, jak też PRZESTRZEŃ. Wyjaśnię. Kiedy Słowo poruszyło NIC – powstało Wszystko Co Jest. Nie w sensie takim, że „stało się i już”, ale w postaci...

Wyzwania Rysunek 02

2013-08-30 07:58
  KHÔRA     Greckie pojęcie χώρα odnosi się do stanu Harmonii Obfitości, przy czym nie ma nic wspólnego z Dobrobytem czy jego synonimami, ale z nagromadzeniem Doświadczenia Dziejowego. Aby to wyjaśnić, trzeba sięgnąć do teologicznego pojęcia Edenu, obecnego w wielu religiach i...

Wyzwania Rysunek 03

2013-08-30 20:54
  NIEDIALEKTYKA   Jest taki rodzaj wykładu dialektyki, który można nazwać podręcznikowym, a który utrwaliła w nas lektura Hegla. Obrazuje go w uproszczeniu lewy dolny obrazek. Każdy byt (wszystko co jest) nieuchronnie rodzi swoje przeciwieństwo przez samo swoje istnienie. Kolorowane na...