Jak to się stało, że Polską rządzą „państwa w państwie”?

2016-11-07 08:51

 

Pojęcie „państwo w państwie” zagnieździło się w Polsce jako echo programu interwencyjnego jednej z telewizji. Zaczęło żyć własnym życiem. Dla mnie oznacza to wyodrębnioną „eksklawę” (taka enklawa, tylko nie wewnątrz, a podpięta), której wewnętrzne reguły mają większe znaczenie niż powszechnie obowiązujące prawo, i paradoksalnie – państwowy system prawny to akceptuje: np. nie podejmując się wszczęcia postępowania, zanim „wewnętrzne procedury” nie uporają się z tematem.

„Państwa w państwie” powstały w Polsce na skutek świadomej, wyrachowanej polityki Pentagramu, który tak zarządza Inwestyturą (pojęcia wyjaśnione w innym miejscu), aby przechwytywała ona od Państwa rozmaite prerogatywy: w urzędach, organach i służbach poszczególne osoby zespolone więzią partykularną, wcielone do nich z pominięciem interesu-dobra ogólnego, realizowały na swoich stanowiskach nie-państwowy, sprzeczny z dobrem ogólnym sabotaż-dywersję, a w wyniku mamy sytuację, w której Państwo staje się bezradne wobec tego, co dzieje się w „eksklawach”, nie ma nawet uprawnień do pełnej wiedzy o sprawach „eksklawy”.

Wyróżniam (JH) niemal 40 „państw w państwie”, w tym wiele mających „komplet” atrybutów tego fenomenu, to tego „możnych” pod każdym względem co oznacza, że jest to zagadnienie ustrojowe, a nie „patologia” na zdrowym ciele ustrojowym. Niektóre pozycje na liście mogą zaskakiwać, ale po głębszym namyśle stają się oczywiste.

1 SĄDY

2 SKARBÓWKA

3 WINDYKATORZY

4 SŁUŻBY SEKRETNE

5 ORGANY ŚCIGANIA

6 FEDERACJE SPORTU

7 ADMINISTRACJA LOKALNA

8 LECZNICTWO

9 BANKI, UBEZPIECZALNIE

10 ZWIĄZKI ZAWODOWE

11 PKP

12 SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZK.

13 AGENCJE PRACY TYMCZ.

14 DYPLOMACJA

15 ARMIA-ZBROJENIÓWKA

16 SZKOLNICTWO

17 ADWOKATURA

18 AKADEMICY

19 ZUS-OFE

20 DEWELOPERZY

21 HIPERMARKETY

22 KOŚCIÓŁ PAPIESKI

23 RZĄD-„ERKA”

24 INWESTYTURA ROLNA

25 INSPEKCJE-PARAORGANY

26 BUCHALTERIA

27 MEGA-MEDIA

28 MEGA-BIZNES

29 POŚREDNICTWO PRACY

30 PARTIE WŁADZY

31 ENERGETYKA-KOPALNIE

32 LEŚNICTWO-EKOLOGIA

33 TELEKOMUNIKACJA

34 SŁUŻBY PENITENCJARNE

35 ZAIKS ITD.

36 POCZTARSTWO

37 POŻARNICY, PSP

 

 

 

Każdy, kto sprawy „państw w państwie” zna jedynie z mediów, pobieżnie, połebkowo, na poziomie egzaltacji, a osobliwe prerogatywy „państw w państwie” uważa za „zło konieczne” (głową muru nie przebijesz) – może mieć poczucie nieprawdziwości niektórych rubryk powyżej. W tym sensie „państwa w państwie” mają bierne, choć niechętne przyzwolenie społeczne oparte na zbiorowym bezwładzie. Powstaje odrębna, niezależna analiza fenomenu „państwa w państwie”.

Stają się zuchwałe, tworząc swoje własne „systemy prawne”, bez podstaw w konstytucyjnym systemie prawnym, wyłączające „eksklawy” spod jakiejkolwiek sprawczej kontroli Państwa.