Lista spraw do załatwienia

2016-12-13 19:42

LISTA SPRAW DO ZAŁATWIENIA

Poniżej przedstawiona jest – w założeniu rozwojowa – lista spraw, które Krajowy Wiec Obywatelski bierze „na siebie”, pod swoją kuratelę. Wspólnym mianownikiem przedstawionych poniżej projektów ustaw jest troska o zwykłego mieszkańca Kraju, który nie ma czynnego wpływu na okoliczności gospodarcze, społeczne i polityczne, pośród których żyje, jest ich biernym adresatem i z tego powodu powinien być chroniony.

Ze względu na ich (proponowanych ustaw) liczbę (obecną i przewidywaną), a także dla zaprowadzenia elementarnego ładu, każda z tych „inicjatyw ustawodawczych” została sprowadzona do 7-punktowej idei. W tym sensie bardziej liczy się w tym spisie idea przebudowy ustrojowej (likwidacja autorytarnych przesłanek państwowości, osłabienie mega-biznesu i mega-ugrupowań politycznych, uoddolnienie świata spraw publicznych) – niż „legislacyjna poprawność”, na którą przyjdzie czas.

Lista jako całość składa się na pakiet programowy Wiecu, jeśli stanie się on – Wiec – inicjatywą ciągła, trwałą.

Niektóre swormułowania zawarte w opisach „projektów ustawowych” mają brzmienie potoczno-kolokwialne, ale w miare dojrzewania projektów do postaci rzeczywiście legislacyjnej – będą one zastępowane „poważnymi” redakcjami.

Oczekujemy, że rozmaite środowiska obywatelskie będą korygować już przedstawione tu projekty, jak też wnosić własne. Te nowe, wnoszone, mogą pyć przesyłane w dowolnej formie, ale w niniejszym spisie będą zamieszczane w tej wygodnej, 7-punktowej postaci.

Mimo, że Krajowy Wiec Obywatelski ma wyznaczoną datę i miejsce – w rzeczywistości jest zaproszeniem do stałej debaty. Wyobrażamy ją sobie jako dostarczanie wypowiedzi, komentarzy, projektów, zgłaszanie przypadków wartych interwencji, omówienia, opisania.

Lista spraw do załatwienia będzie stale opublikowana, ze wskazaniem na to, kto ją zainicjował (inicjator pełni niepisaną funkcję „gospodarza tematu”), z krótkim wstępem wskazującym na znaczenie ustrojowe tej inicjatywy. Ilość inicjatyw – nieograniczona (ale lista jest redagowana).