Ustawa o koszuli, podłodze i gazecie

2016-12-13 19:57

PROJEKT USTAWY W 7 PUNKTACH

USTAWA O KOSZULI, PODŁODZE I GAZECIE

1.       Rynek (równoprawność podmiotowa i równoprawność szans), Demokracja (dobrowolne zrzeszenia samostanowiących o sobie wspólnot) i Swojszczyzna (esencja obywatelstwa, umowa społeczności lokalnej z osobą, rodziną, grupą o osiedleniu oparta na wzajemnej służebności) – to trzy najbardziej pożądane sytuacje społeczne w gospodarce i polityce: nie jest zadowalająca żadna ich „częściowość”;

2.       Rynek, Demokracja i Swojszczyzna nie dopuszczają innego wykluczenia z uczestnictwa w życiu publicznym niż całkowicie, niewątpliwie dobrowolna abdykacja: szczególnie powodem abdykacji nie może być ubóstwo i brak zorientowania;

3.       Koszula symbolizuje bezwzględne, nie podlegające nigdy, nijak i w żadnych okolicznościach ani konfiskacie, ani zawieszeniu – dobra minimalne, oznaczające gwarancję posiłku, odzieży, podróży lokalnej i ochrony przed czynnikami pogodowo-klimatycznymi;

4.       Podłoga symbolizuje miejsce pod konkretnym adresem, w którym istnieją minimalne kulturowo-cywilizacyjne warunki do tworzenia DOM-u, czyli gromadzenia-przechowywania dorobku życiowego i kształcenia elementarnych umiejętności społecznych: w wyjątkowych przypadkach DOM może być wspólny dla osób nie spokrewnionych, w liczbie nie większej niż 10;

5.       Gazeta – to symbolicznie niezbywalne prawo człowieka do informacji o sprawach publicznych nie mającej charakteru propagandowego, reklamowego, komercyjnego, agitacyjnego;

6.       „Koszyk” Koszuli-Podłogi-Gazety określa odrębna ustawa lub rozdział ustawy o obywatelstwie, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i urbanizacyjnej;

7.       Osoby cieszące się Swojszczyzną – są w Koszulę, Podłogę i Gazetę zaopatrzone przez rodzimą społeczność, osoby pozbawione Swojszczyzny – przez najniższą w hierarchii jednostkę administracji, z czego administracja może być zwolniona wyłącznie na podstawie umowy z organizacją pozarządową nie mająca prawa do działalności gospodarczej;