WITHOUT RESTRAINT

AT EASE

Mini-Saga o Wyzysku

2010-03-03 14:23
Mini-Saga o Wyzysku. Zmartwienie polskie /dedykuję ludziom Lewicy/   /nie zmuszam, ale spróbuj wcześniej przeczytać Zmartwienia polskie/   Słowo Wyzysk źle brzmi. Wikipedia wskazuje na prawny aspekt tego pojęcia. Więcej na ten temat znajdujemy na licznych stronach lewicowych, które obracają w rękach to słowo z egzaltacją, zakładając, iż wyzysk jest złem wcielonym i ten pogląd oferując każdemu, kto zechce słuchać, czytać, oglądać.   Rozmawiamy – przypomnę – o zmartwieniu polskim....

Mini-Saga o Przedsiębiorcy

2010-03-03 13:08
Mini-Saga o Przedsiębiorcy. Zmartwienie polskie /dedykuję ludziom Prawicy/   /nie zmuszam, ale spróbuj wcześniej przeczytać Zmartwienia polskie/   Cóż lepiej „pociągnie” Ludzkość, jeśli zablokujemy swobodę Przedsiębiorczości? Niezależnie od encyklopedycznych objaśnień, przedsiębiorczość warto widzieć jako ten rodzaj aktywności Człowieka, który „zmusza do manewru” wszystkich pozostałych. Gdziekolwiek zrodzi się ludzka przedsiębiorczość – wszyscy i wszystko wokół „musi” zareagować: oto...

Mini-Saga o Człowieku

2010-03-03 10:53
Mini-Saga o Człowieku. Zmartwienie polskie /dedykuję Konserwatystom/   /nie zmuszam, ale spróbuj wcześniej przeczytać Zmartwienia polskie/   Człowiek-Osoba (byt natury duchowej, obdarzony świadomością i wolną wolą, twórczy i odpowiedzialny moralnie) stanowi centralny, kluczowy filar wiodącego nurtu konserwatywnego, jakim jest Personalizm. Ten sposób myślenia zasiany został przez sofistów jeszcze w starożytności, ale od średniowiecza staje się „własnością” kościoła...