PROJEKTAL. PROJEKTON. PROJEKTER

 

 

Projektal - to nowoczesny (w sensie: najnowszy ze znanych) generator dochodu. Najpierw było to Gospodarstwo, potem (dziś najpowszechniejsze) Przedsiębiorstwo - a teraz właśnie (uwaga, nadchodzi!) Projektal. Właściwie nie wiadomo, czy Człowiek i Ludzkość przyjmie tę nazwę, czy jakąś inną. Ale ja proponuję tę akurat nazwę, i mogę jej jakoś bronić.

Projekton - to właściwe dla Projektalu meta-narzędzie do wytwarzania dochodu. Dla Gospodarstwa było nim Pole albo Obejście (stodoła, kurnik, obora, chlew, stajnia, itp.), zaś dla Przedsiębiorstwa meta-narzędziem jest hala fabryczna, kreslarnia, laboratorium, pracownia.

Projekter - to właściwy dla Projektalu "ryt" propagowania, upowszechniania, sprzedaży owoców działania Projektonu, czyli konkretnych wyrazów, przedstawień, manifestacji dochodu. Dla Gospodarstwa był to Targ, dla Przedsiębiorstwa Dystrybutor (np. hurtownia, giełda, katalog, sieć sklepów).

Fachowiec nowego typu musi odzwyczaić się jak najprędzej od psycho-mentalnych i kulturowo-cywilizacyjnych nawyków wyniesionych z Przedsiębiorstwa, ale może odwołać się do tego, co "działało" za czasów Gospodarstwa. Dlaczego?

O tym będzie mowa w tej książce.