Autor jest jak najdalszy od zdania, że napisał książkę kompletną i dobrze zredagowaną. Tym bardziej naukową. To jest raczej zbiór pytań, moim zdaniem poważnych pytań poważny zbiór. Książka „Demokracja Powiernicza” przeznaczona jest dla czytelników, którzy są skłonni „dorzucić” własny, rozwijający, wnoszący dobrą treść komentarz. Pod każdym esejem znajduje się formularz, w który można wpisać swoje uwagi merytoryczne. Tylko takie – wnoszące konkretną treść – komentarze będą publikowane, znajdą też – wraz z podaniem źródła, czytelnika-komentatora – wyraz w publikacji drukowanej. 

Z góry dziękuję za podpowiedzi co do bibliografii i wątków, które warto jeszcze uwzględnić, lub wycofać istniejące.

 

UWAGA: z lewej strony nieco poniżej jest zamieszczony SPIS TREŚCI. Warto z niego skorzystać, łatwiej będzie "żeglować" po książce, pośród meandrów Demokracji.

ROZGRZEWKA

Postlisbonia by Poland

2010-02-17 15:30
  /esej wprowadzający, wskazujący na przeciwieństwo pomiędzy - jakże polskim - dążeniem do współzarządzania Europą i światem oraz nauczania-pouczania ich - a nieumiejętnością uporządkowania (w duchu demokratycznym) własnego podwórka. Ale też esej sygnalizuje: książka jest głosem w dyspucie...

Przeklęty zaułek świata

2010-02-17 15:43
/esej sięgający daleko w przeszłość, rozważający geograficzne i geopolityczne oraz etniczne położenie Polski, a także związane z tym fatalne pomyłki co do widzenia Polski w jej środowisku sąsiedzkim, co prowadzi do kolejnych pomyłek/   PRZEKLĘTY ZAUŁEK ŚWIATA /prehistoryczne korzenie...

Pionierski atawizm w tłoku

2010-02-17 15:52
/esej wskazujący na "czysto ludzką" nieumiejętność funkcjonowania w warunkach dużego zagęszczenia, co - wobec naturalnych procesów demograficznych - prowadzi do skutków trudnych dziś do przewidzenia/
1 | 2 | 3 >>

DOCHODZĄC DO WSTĘPU

Nie wybaczam

2010-02-18 08:45
/są takie zachowania Państwa wobec Obywatela, zachowania Urzędnika i Funkcjonariusza wobec Człowieka, zachowania Urzędu i Organu oraz Placówki wobec podległych im "dziedzin" - których wybaczyć się nie da, nawet wtedy, kiedy nakazują to przykazania wiary/   NIE WYBACZAM   Jestem...

List otwarty do Prezydenta

2010-02-18 08:48
/w czerwcu 2007 roku Jan Herman napisał list otwarty do Prezydenta (12 lat wcześniej w zupełnie zlekceważonym liście skierowanym do Głowy Państwa zrezygnował z obywatelstwa). List otwarty - mimo upływu czasu i zmiany rządów - jest jakby pisany wczoraj/   LIST OTWARTY   Jan Herman do...

Underface

2010-02-18 08:52
/"nasz naród jak lawa" - tyle że pod skorupą dzieją nie tylko rzeczy dobre, piękne i prawdziwe, jak chciał Mickiewicz, ale też te "zwyczajne", składające się na polską siermiężność, bylejakość i niby-jakość/
1 | 2 | 3 >>

PARADIGMA

Podstawa ideowa

2010-02-18 10:11
/w tym eseju mamy próbę "wyprostowania" siatki pojęciowej (np. zamiast kiepskiego podziału ideowo-politycznego na przeciwstawne Lewicę i Prawicę - proponuje się "przechodzące w siebie" Lewicę, Prawicę i Konserwatyzm) oraz wymazania z dyskursu fatalnych pomyłek pojęciowych. Na tym tle - garść...

To co obiektywne w Gospodarce

2010-02-18 10:12
/esej ten wskazuje na trzy mega-meta-mechanizmy społeczne  i ekonomiczne, które stanowią o tym, w jaki sposób i jak intensywnie narasta w Gospodarce niesprawiedliwość, a w ślad za nią - zacicha Obywatelstwo i Demokracja/

Gospodarka personalna

2010-02-18 10:13
/esej ten przytacza - pomijany przez naukę ekonomii - sposób postrzegania tej warstwy działalności gospodarczej, która jest codziennością świadomości gospodarczo-ekonomicznej oraz takąż codziennością działań gospodarczych na forum publicznym/
1 | 2 >>

ROZWAŻANIA NA TEMAT

Oddolność w miejsce odgórności

2010-02-18 10:19
/kiedy wybieramy - to mamy wrażenie, że powierzamy komuś nasz los i konkretne zadania publiczne. Ale kiedy już wybraliśmy - okazuje się, że oddaliśmy komuś niekontrolowaną władzę nad sobą, bez zobowiązań wobec nas. To czyni wielką różnicę. A przeistaczanie się miłego kandydata we władczego polityka...

Minimalne warunki Demokracji

2010-02-18 10:21
/to proste: nikt nie powinien żyć w nędzy, bo nie ma już takiej obiektywnej, "naturalnej" konieczności. Nikt nie powinien być odosobniony, dyskryminowany, wykluczany - bo to nieludzkie i wbrew "kalkulacjom społecznym". Kluczowe elementy "kokonu cywilizacyjnego", takie jak internet, dziedzictwo...

Godne życie

2010-02-18 10:22
/godne życie nie ma wcale wymiaru wyłącznie filozoficzno-moralnego. Tym bardziej - wyłącznie materialno-bytowego. Jego społeczno-ekonomiczna istota rozpostarta jest pomiędzy Rynek, Sprawiedliwość i Demokrację/
1 | 2 | 3 | 4 >>

CO ROBIĆ

Siedem postulatów politycznych

2010-02-18 10:33
/Człowiek, Wspólnota, Ojczyzna, Postęp, Region, Gospodarka, Państwo - to naczelne postulaty wszelkiej polityki. Jeśli - koniecznie w tej kolejności znaczenia - nawa publiczna będzie się samoorganizować wokół tych problemów - powstanie dobry klimat dla wszystkiego, co ma z Demokracją cokolwiek...

Dziesięć filarów aksjologicznych

2010-02-18 10:34
/Filar pierwszy: OSOBA, Filar drugi: RODZINA, Filar trzeci: DOM, Filar czwarty: PRACA, Filar piąty: ROZWÓJ, Filar szósty: DOROBEK, Filar siódmy: POZYCJA, Filar ósmy: KAPITAŁ, Filar dziewiąty: SUMIENIE, Filar dziesiąty: RELACJE PUBLICZNE - oto jakie wartości...

Dwadzieścia jeden legislacji

2010-02-18 10:34
/w oparciu o powyższych siedem powyższych postulatów politycznych - proponuje się 21 konkretnych legislacji (nie mylić z ustawami)/
1 | 2 | 3 | 4 >>

POST SCRIPTUM

Post Scriptum

2010-02-18 10:43
/jeśli nie jest nam wszystko jedno - to zauważmy, że komunardzi francuscy, głosząc trzy sztandarowe zawołania, przegrali wszelką Demokrację już na wstępie: wszak Równość (szans) to zawołanie lewicowe, ale Wolność (przedsiębiorczości) - to zawołanie prawicowe, a Braterstwo (humanizm) -...

Aneks - trzy propozycje strukturalne

2010-02-18 10:43
/w tym eseju znalazły miejsce trzy konkretne propozycje ustrojowe, "przeciw-wykluczeniowe", których ewentualne wdrożenie dałoby szansę KAŻDEMU mieszkańcowi Polski funkcjonować dojrzale w roli Obywatela/

DODATKOWO

Autystyczna choroba od-liberalna

2010-02-18 10:45
/na przykładzie wziętego, cieszącego się poważaniem (choć nie zawsze) publicysty Ernesta Skalskiego - esej pokazuje, jak opinia publiczna jest kształtowana "pod sztancę" liberalną, upierzając swoje poglądy wedle "mód" serwowanych w mediach i dysputach, a przede wszystkim zakleszczywszy się w swoim...

Wrażenie polityczne

2010-02-18 10:46
/w życiu publicznym - niepostrzeżenie dla nas - zaczyna nad wyraz ważną rolę odgrywać teatr polityczny, ukazujący rzeczywistość nie taką, jaka jest ona naprawdę, tylko taką, jaka w interesie rządzących "musi-powinna" nam zapaść w świadomość i być internalizowana. Nie jest to przejaw Demokracji/

Wyzysk a Demokracja

2010-02-18 10:47
/Demokrację można niekiedy interpretować w ten sposób: tyle znaczysz (tyle masz głosu), ile jesteś wart (ile zarabiasz, jaki masz majątek). Można też Demokrację interpretować: tyle masz do powiedzenia, ile wkładasz do puli (np. ile płacisz podatku, ile „inwestujesz” w Państwo). Roboczo sformułujmy...
1 | 2 >>

DEMOKRACJA POWIERNICZA

Das Kapital a'rebours

2010-02-18 11:02
/społeczna nauka Kościoła (rzymsko-katolickiego) wydaje się nieobecna w powszechnej świadomości. Esej wskazuje krytycznie (analitycznie) na jej główne nurty poprzez opis treści książki Abp. Reinharda Marx'a oraz najnowszej encykliki papieskiej Caritas in Veritate/

Partyzantka nowodemokratyczna

2010-02-18 11:03
/żyjemy w czasach, kiedy infantylizm gospodarczy (chcę brać nie dając) przekroczył masę krytyczną i nie da się go pokryć romantyzmem gospodarczym (daję z siebie nie oczekując należnego zadośćuczynienia). Na przykładzie stosunków pokoleniowych (dzieci i młodzież biorą, rodzice nad-dają) pokazane są...

Państwo zbrodni

2010-02-18 11:04
/polskie Państwo dawno już przekroczyło próg minimalnej przyzwoitości, a teraz wkracza w obszar zbrodniczej "poprawności prawnej", w wyniku której znaczna część ludności popada w niezawinioną, sprokurowaną przez Państwo nędzę i ruinę, popełniając sprowokowane samobójstwa, umierając bez...
1 | 2 >>

EPITAFIUM

Jaka Polska?

2010-04-23 09:09
/ między wzniosłą utopią a cynicznym pragmatyzmem/   Jest dobry chyba czas, aby wydać z siebie głos trochę obywatelski. Odróżniam obywatelizm od tumiwisizmu (a co mi tam, niech się dzieje co chce) i od wymaganizmu (się mi należy, i już).   Przedstawiam dwie amatorskie koncepcje dla mojego...

Epitafium

2010-02-18 11:08
/Polską demokrację ktoś porwał i więzi, nikt nie wie, „co z nią robią i gdzie ją trzymają”. Pytać należy Państwo – jako fenomen cywilizacyjny i jako konkretny, tu i teraz obecny w Polsce splot instytucji, praw, organów, urzędów, placówek. Zamiast Demokracji – Państwo pokazuje nam wszystkim manekina...

Kontakty

Publications