SYSTEMY METABOLICZNE

Systemy metaboliczne: książka konsumująca niemal cały dorobek i tradycję nauk, w których pojęcie Systemu jest konstrukcyjne, konstytuujące teorie, hipotezy, a nawet podejście, optykę, "spojrzenie".

 

Przykładami nauk przywoływanych w książce są: biologia, astronomia, socjologia, psychologia, ekonomia, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, politologia.

 

Autor nie popisuje się erudycją w tych dziedzinach, tylko konstatuje zaskakujący, między-dyscyplinarny "porządek" w opisie systemów w rozmaitych dziedzinach poznawczych, naukowych, edukacyjnych.

 

Samo pojęcie SYSTEM jest tu potraktowanie jako zwieńczenie rozmaitych procesów nabudowujących, nasycających Rzeczywistość od jakiegoś "zarania" aż po dojrzałość, pełność, zupełność. Nie wszystko zatem jest systemem, nawet jeśli tak jest nazywane.

 

Pamiętając o nadmiernej skłonności Człowieka do swoistej deifikacji, a na pewno personifikacji Systemów, mentalnego wyposażania ich w jakąś "wolną wolę" i tym samym uzależniania się od ich tylko co wyimaginowanej mocy sprawczej (alienacje) - autor wskazuje na to, że niektóre z tych Systemów mają sprawność metaboliczną, czyli potrafią się reprodukować, autodoskonalić, a przede wszystkim "odżywiać".

 

Ten właśnie aspekt rzeczywistości systemowej nazywany jest w książce Systemami Metabolicznymi i stanowi najważniejszy wątek, podstawowy przedmiot rozważań.
 

 

 

Systemem nazywa się dziś wszystko: klucz do wygrania na loterii, sposób na dziewczyny, organizację szkolenia, planetę Ziemię, oprogramowanie komputera, sposoby porozumiewania się, słownictwo żargonowo-środowiskowe, napęd auta, ogrzewanie hali fabrycznej, taryfikator wynagrodzeń, służbę inwigilacyjną.

 

Pora, aby zaprowadzić w tym trochę porządku. A dodatkowo – wskazać na takie elementy systemowe, którym niedaleko do „życia” albo „inteligencji”.

 

Niektóre systemy spełniają dość specjalne warunki, nazywane tu Kanonem Logistycznym. I o nich szczególnie będzie mowa. Już niedługo.