SAMORZĄDNOSĆ

RAPORT: DOŚWIADCZENIE I PRZYSZŁOŚĆ

2010-07-20 13:46
Rozpoczynam publikację broszury SAMORZĄD, OBYWATEL, DEMOKRACJA - FORMATY CYWILIZACYJNO-KULTUROWE   Przedstawiam raport, stanowiący osnowę dla rozważań w następnych tekstach tej broszury. opracowano go pod egidą Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Biorąc pod uwagę powszechność dostępu w Internecie do tej pracy, nie starałem sie o odrębne zezwolenie na rozpowszechnianie jej tą drogą.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Raport nr...

SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA (str. 15-22 uchwały poniższej)

2010-08-21 06:54
                                UCHWAŁA PROGRAMOWA[1] I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ"                          I. KIM JESTEŚMY I DOKĄD DĄŻYMY NSZZ „Solidarność" powstał z ruchu strajkowego 1980 roku — największego ruchu...

Samorząd wikipedialny

2010-08-25 13:46
  Samorząd z prawno-administracyjnego punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji różnego rodzaju zadań z zakresu administracji publicznej (czasem również sądowniczej) zrzeszeniom osób, których dotyczą skutki wykonywania tych zadań. Samorząd oznacza również administrację publiczną wykonywaną samodzielnie przez odrębne od państwa, posiadające osobowość prawną wspólnoty osób (korporacje, związki publicznoprawne). Na gruncie nauk prawnych bardzo znana jest również rozbudowana definicja samorządu oparta na spostrzeżeniach...

Im bardziej szukają rozumku...

2010-09-30 14:20
    Niektórzy znawcy, a zwłaszcza uznani eksperci od  municypaliów, swoją zdolność układania myśli w logiczne pakiety ukrywają tak chytrze, że niczym wiewiórki sami jej potem odszukać nie mogą. Dlatego wymyślają Jednoosobowe Okręgi Wyborcze.   Cóż to jest za wynalazek, owe JOW?   Zakłada się – generalnie – że ktokolwiek dokądkolwiek kandyduje, to kandyduje o jedno jedyne miejsce. Dziś mechanizm ten działa przy wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz (z innej beczki) Prezydenta RP. Jest jedna funkcja do...

Odkrywanie samorządności i obywatelskości

2011-05-31 15:37
  W sprawie tytułowej to, co nam dobrze wychodzi, to wmawianie sobie, że jesteśmy obywatelami i na pewno jesteśmy samorządni z krwi i kości.     Właśnie dobiega końca „konferencja”, zorganizowana w centrum warszawy przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jej tytuł i myśl przewodnia: „DECYDUJMY RAZEM, udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”.     „Za stołem” zasiedli i perorowali kwieciście (podkreślam: o samorządności): 1.       Olgierd Dziekoński, Sekretarz...

Cztery aspekty polityczne

2011-06-01 08:01
W słowie „polityczny” przemycam tu słowo „policy”, które mówi o celowych, programowych działaniach, a nie o polityce partyjnej.   PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: człowiek – pojedynczy i wspólnotowy – ma w sobie „zakodowaną” naturalną żywotność ekonomiczną. Ma w sobie też „społeczną nadaktywność”. Te dwie naturalne, odzwierzęce cechy powodują, że człowiek jest ustawicznym przedsiębiorcą, uruchamiając rozmaite biznesy, inicjatywy publiczne, zdarzenia artystyczne, przedsięwzięcia typowe i nietypowe.   Przedsiębiorczość nie powinna być niczym...

Zaśniedziała zatęchłość samorządów

2011-09-13 12:44
    Oddałbym wszystkie swoje głosy na tego kandydata dowolnego ugrupowania, który powie: zrobię wszystko, by odzyskać Samorządy dla Obywateli, zaś Kraj przeistoczyć w spółdzielnię Ludności.   Na nieszczęście, nie ma problemu: żaden z kandydatów takiego zdania nie powie, bo następnego dnia przestałby być kandydatem.   Sołtys Może sobie i nam wszystkim nadmuchać. Jest we wsi i w mieście (tak, tak, są miasta podzielone na sołectwa) frajerem od roznoszenia ogłoszeń urzędowych, pisania sprawozdań oraz pomocy w egzekwowaniu...

Budujemy mosty dla pana starosty

2011-11-01 07:38
Ktokolwiek ma otwarte oczy i refleks, ten nie ma wątpliwości, że w każdej społeczności lokalnej, zarówno wiejskiej, jak i miejskiej, prędzej czy później powstanie Zatrzask Lokalny, czyli taki mini-Układ. Niech tłem tego, co poniżej, będzie mój pogląd zawarty w słowie Pentagram, a znany medialnie jako „zielony stolik” Układu: na poziomie Państwa ów Pentagram obejmuje kamaryle, w których „udziały” mają politycy, służby sekretne, mega-biznes, gangsterzy i mediaści.   Koterie i kliki działają na „niższym poziomie” są tworzywem...

Kontakty

Publications

SAMORZĄDNOSĆ

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz