SZKIC MOJEJ BIOGRAFII

 

A ku ku, czy to Polityka?

 

 

O ustroju Rzeczpospolitej

 

I KRAJOWY WIEC OBYWATELSKI

 
 
 
 

PRZESŁANIE

 

chyba mam trochę tego dość...

 

 

nieco prawdy o najważniejszej książce ekonomicznej

 

 

 

Porozmawiajmy o Kaczyńskim - część pierwsza

Porozmawiajmy o Kaczyńskim - matowa strona lustra

 

NGO-cytaty

 

Patrz najpierw: Deontologia a'rebours

Pragnienie każdego: Tęsknota za obywatelstwem

Rozważmy: Konstytucja bez Państwa

Ustrój społeczny a światopogląd: Polska konserwatywna

Skrót Imperfect Man inside imperfect Reality

Przeczytaj też koniecznie: Państwo a Gospodarka

albo w szerszej wersji Liberalizm Upaństwowiony

No, i jeszcze tekst "rozwojowy" Demo(kreacja)

Mój głos w debacie konstytucyjnej

A oto ustrojowa obywatelska alternatywa

Na koniec Klincz globalizacyjny

----------------------------------------------- 

Super na czasie!

 

 

Mój program polityczny

Moja (ewentualna) sytość polityczna

 

Raport DiP "Samorządność i demokracja lokalna"

Raport DiP "Uwagi o stanie Demokracji w Polsce"

 

-----------------------------------------------

Witajcie!

Rozumiem - skoro tu jesteście - że zaciekawiło Was jakieś słowo-klucz albo moje nazwisko. Zatem jesteście albo moimi znajomymi, albo poszukujecie tekstów z okolic nauk społecznych. To dobry początek, jest nam po drodze.

 

...jaki jestem - nie powiem, ale poczytaj blog... Więcej o mnie znajdziesz w książce Wł. Pawluczuka "Judasz" (autor mnie nie zna). O czym jest ta książka? O zmaganiu się człowieka z własnym losem, wiecznością, z Panem Bogiem. O miłości, zdradzie, rozpaczy i ukojeniu. Saszka, prosty chłopak z białoruskiej wioski, po rewolucyjnej zawierusze, podczas której doświadczył wszystkiego, wraca w rodzinne strony i próbuje żyć tak jak inni. Ale kiedy spotyka samozwańczego proroka Ilię, staje się jego najwierniejszym uczniem i apostołem... Opowieść o ludzkich głodach - seksualnym i religijnym - o związkach erotyki i polityki, o tłumionej naszej prawdziwej naturze, o nieortodoksyjnej, gnostyckiej i prawosławnej religijności, tajemnicy i manipulacji wreszcie.

 

Prezentuję tu pierwszą książkę, którą uważam za nadającą się do publikacji, chociaż wcale nie uważam jej za kompletną. Jej tytuł: DEMOKRACJA POWIERNICZA (kliknij z menu po lewej stronie).

przyszłości będę tu lokował inne pozycje, zarówno książki jak i mniej ambitne, mniej "zamaszyste" dzieła, na przykład:
 

 a) Dynamika Wyzysku (Psychoekonomia)
 

 b) Gromadnicy (książka o polityce tworzona na żywo)
 

 c) Ekonomia Planu (wybrane atrybuty gospodarki typu rosyjskiego)
 

 d) Emancypacje (o nierównościach społecznych i międzyludzkich)
 

 e) Psyche vs Persona (książka o Człowieku)
 

 f) Zrozumieć Polskę (w tym: ważne eseje z ostatnich 200 lat)
 

 g) Analiza na przykładzie (książka o pewnym znanym środowisku)
 

 h) Systemy Metaboliczne (zdolne do reprodukcji)
 

 i) Socrealia (historia PRL wierszem)
 

 j) Moja teoria Pana Boga (Uniwersum, Natura, Opatrzność)
 

 k) Projektal. Projekton. Projekter Fachowiec nowego typu
 

 l) Sumienie (esej o istocie człowieczeństwa)
 

 m) Auxiliares. Duch i Gen społecznika (o naturze wolontariackiej)
 

 n) Demokracja Powiernicza (czyli ani socjalistyczna, ani liberalna)
 

 o) Sprawy i Ludzie (periodyk do sztambucha)
 

                                                                                               

Ale to potem. 

Wasz: Jan "Myślnik" Herman

 

JAR

Uwagi osobiste

2014-09-03 17:40
  Kilka tysięcy notek w różnych miejscach blogosfery upoważnia mnie do twierdzenia, że jestem blogerem. W miejscach różnych co do składu socjalnego społeczności, światopoglądu, opcji politycznych i ideowych. Mam taką osobistą wadę charakteru, że kiedy wszystkie kury biegną w jedną stronę – to...

Nagość politycznego majsztersztyku

2010-09-10 04:39
  Musimy na moment odziać się w piórka polskiego polityka Nowego Millenium, czyli kogoś, kto przystąpił do biznesu pod nazwą Państwo Partyjne. Nie mylić ze służbą społeczną albo z czymkolwiek takim. Biznes państwowo-partyjny składa się z siedmiu „prostych”...

Kościół, krzyż i sprawa polska

2010-08-24 18:35
      Tylko pod krzyżem Tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską A Polak – Polakiem?   Ładunek pozytywnej emocji, a zarazem demagogii, jaki tkwi w tym rymowanym bon-mocie, skazuje go na rolę wiecznie odnawialnej bomby zegarowej. A bomby – tak już mają – wybuchają raz na jakiś...

Tekst który nie poszedł

2010-08-16 08:14
  Staram się być układny w tym co robię, choć najczęściej mi nie wychodzi.   Wysłałem do Redakcji, w której "gniazduje" Redaktor ES, poniższy tekst. Nie zamieszczono go - i chyba nie powinienem już się tego spodziewać. Uważam niniejszy tekst za potrzebny, zatem lokuję go TU, choć nie jest...

Nie-całkiem-Obywatel

2010-04-25 19:22
OBYWATEL LEWICOWY?   Nie istnieje takie pojęcie: obywatel lewicowy. Właśnie dlatego chętnie o tym podyskutuję. Najpierw wyjaśnię, dlaczego moim zdaniem nie istnieje.   Doktryna lewicowa zakłada, że Państwo jako sieć, struktura, system utożsamiany z aparatem urzędniczym i prawodawstwem,...

Nowości

Napisałem wierszyk

2020-03-20 08:42
  Wierszyk jest jak zawsze mały, głupiutki i aktualnie nie na temat. Opowiada o dalekim kraju...

Wyjście honorowe

2020-03-16 07:23
  Drodzy Wyborcy! Droga PKW, moja stara znajoma z licznych kampanii! Drogi Andrzeju...

Cyrk straceńców

2020-03-16 05:19
  Nie chce mi się liczyć parlamentarzystów z dyplomem lekarza  lub farmaceuty. Tak „z...

Zgiełk

2020-03-14 20:35
  Mamy czas rwetesu. Rozmawiam przez telefon z kolegą z małego powiatu, a poprzez telefon...

No, to się zaczęło

2020-03-14 08:10
  O tym, że te, nazwane przeze mnie „dorocznymi” napady wirusowe mogą być elementem...

Koronowany wytrzeszcz

2020-03-13 05:21
  No, i pewnie wszyscy oczekują, że jako „wzięty bloger” wyrażę się mądrze o tym, co nas teraz...

Zadyszka sterowana

2020-03-11 05:19
  Oto mamy kolejny, współcześnie już niemal doroczny „atak wirusa”, który przetrzebić ma...

Bob Budowniczy

2020-03-07 07:13
  Pewien mistrz bon-motów ogłosił kiedyś: nieważne, jak ktoś zaczyna, ważne jak kończy. Trzeba...

Kooperatywizm PiS

2020-03-03 06:20
  Historia ma zwyczaj milczeć, ale czasem robi to nad wyraz znacząco. O czym tu zresztą...

Porządek prawny, porządek ustrojowy

2020-03-02 09:27
  Trwa nieustająca dyskusja na temat, który możnaby zatytułować na rozmaite sposoby, np.: spór...

Popsioczą, i dalej nic…?

2020-02-29 07:32
  Nazywam się Jan Herman, na potrzeby trwającej kampanii prezydenckiej przyjąłem pseudonim...

Rzadki okaz

2020-02-28 16:50
  Dawno tak się nie męczyłem pisanym tekstem. Właściwie nigdy, a piszę ponad 50 lat. Właśnie...

Byłem obecny, podpisuję się pod poniższym

2020-02-21 11:59
Dezyderat  posiedzenia „Kongresu poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości”   Z...

Urawniłowka?

2020-02-21 08:39
  Ja tak „dla sportu” podejmę się na chwilę doprecyzowania jednego ważnego pojęcia, bez...

A Polska wciąż w ruinie

2020-02-20 08:54
  Byłem uczestnikiem narady-konferencji w jednej z sal sejmowych, gdzie kukuset steranych,...

Świadczenie przedemerytalne dla „zasuszonych”

2020-02-18 08:01
  Na „przyjaźni” z Wł. Czarzastym wychodzę od kilkunastu lat tak samo, jakbym romansował z...

Fragmenty (ja jutro w kuluarach Sejmu, konferencja o stanie prawa w Polsce)

2020-02-17 08:59
Moje nieproste sprawy   Materiał jest przygotowany na 18 lutego, na spotkanie w budynku Sejmu,...

KONSTYTUANTA!!!

2020-02-14 13:19
  W swojej znanej szeroko naiwności politycznej, graniczącej z infantylizmem (bom Gavroche),...

Przełóżmy te wybory, do jasnej, ciężkiej…!

2020-02-12 06:31
  Od kilku dni mamy OGŁOSZONĄ, FORMALNĄ kampanię wyborczą w soczystej postaci. Nie jest...

Rezygnacja...?

2020-02-07 07:40
  Tak. Rezygnuję. I teraz wysłuchajcie, bo dwa razy nie będę powtarzał: rezygnuję z...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Kontakty

Publications

PERFEKCJA W EKONOMII

PERFEKCJA W INNOWACYJNOŚCI

  Innowację warto rozumieć w taki oto sposób: jeśli nowinka techniczna, estetyczna,...

13 RHIZOMIFRAKTALIA POLITYCZNE

  Jest kilka pojęć, które opisują Społeczeństwo zorganizowane politycznie: Moltitudine, Reich,...

Perfekcja w ekonomii - ANEKS

ANEKS /krótka historia mnożnikowania/ Adeptów ekonomii ustawia się od progu w kontekście takich...

TRZY CYTATY

Cytat 3. Pieniądz fiducjarny

2013-08-26 09:14
  /Autor: Hans-Hermann Hoppe, Źródło: Review of Austrian Economics, Tłumaczenie: Piotr...

Cytat 2. Komunizm wojenny

2013-08-26 08:50
/zacytowano wpis Romana Przybylskiego oraz notkę wikipedialną/     Bolszewicy, zdobywając...

Cytat 1A. Słów odkrywanie: Komunizm

2013-08-26 08:36
/artykuł blogera Zalezny od Cienia, Toruń, 22 sierpnia 2013 Wszelkie przedmarksistowskie...

Cytat 1. Redukcje jezuickie

2013-08-26 08:20
  Wszystko było wspólne – jezuickie redukcje paragwajskie /artykuł autorstwa Bartosza...

Europa Środkowa - koncepty

Uniwersytecka Misja Środkowoeuropejska

2014-12-10 10:20
  Przy okazji wydarzeń kijowskich uderzyłem w ton środkowo-europejski. Uważam, że jest dobry czas, by podkreślić, że problem ukraiński można rozwiązać dużo lepiej niż podobny problem polski sprzed ćwierćwiecza. Wystarczy znaleźć wspólnego ducha krążącego między Wilnem, Kijowem, Krakowem i...

Obrazek roboczy

Ordynacja swojszczyźniana

2015-11-05 08:51

SZKIC MOJEJ BIOGRAFII

2014-11-18 16:16
    Życiorys zawodowo-społecznikowski /aktualizacja: luty 2018/ Czuję się ekonomistą, społecznikiem, harcerzem, publicystą, blogerem, wrażliwym humanistą, aktywnie poszukującym „filozofem codzienności”. Zawodowo zajmuję się wszystkim co związane z funduszami pomocowymi i...

Śmieszne kody kreskowe

2013-08-18 17:48
 

Niedialektyczna Wielka Pętla Historyczna

2013-08-17 22:32